Mera slotracing behövs!

Även om vi lever i den bästa av världar gör inte alla andra det. Vi känner några som behöver lekkamrater! Här nedan finns det de som har bana, men inga att tävla mot, de som saknar både bana och medtävlare, och kanske någon bana som tycks sakna husse! Uppdelat geografiskt finns det ett antal adresser. Hittar du någon i din närhet, tag kontakt! Kör som tusan! Bygg banor! Bilda föreningar! Håll er i spåret! Först och främst är vårt intresse att se till att det blir fler vuxna som kör, på liknande sätt som vi själva. Naturligtvis är inte listan nedan på något sätt heltäckande, utan helt och hållet baserad på vänner till oss, vänner som behöver lite "skjuts". Därför är det geografiska området relativt begänsat.

Tips för nyblivna slotracingorganisatörer

Lekkamrater sökes!

Askersund Finnerödja Finspång Karlskoga Katrineholm Köping Laxå Motala Örebro

 

MK Ran i Askerund har en ca 40 meter lång fyrspårig bana, passande för 1/24, och byggd av Hasse Nilsson i början på 1980-talet. Föreningens medlemmar sysslar med allt möjligt inom motorsport, från folkrace till dragracing för mc, men inte slotracing! Banan används endast till ungdomsverksamhet.
Kontakt: MK Ran

MK Rans bana är snabb och riktigt kul även med Scalextric-motoriserade bilar.

IOGT-NTO i Finnerödja bedriver en idog verksamhet för ungdomar, på en himla trevlig, ca 25 meter lång fyrspårig bana. Någon verksamhet för vuxna som "kör på riktigt" finns inte i dagsläget.
I en pub i Finspång körs riktiga race med jämna mellanrum, på en fyrspårig träbana.  

I Karlskoga finns en nybildad förening som nu äntligen fått tag på en lokal där de ska montera upp sin Blue King-bana för 1/24. Hasse Nilsson hjälper till! I samma lokal kommer också en eller två 1/32-banor att finnas. På 60-talet fanns en kommersiell bana i dessa lokaler!
KSRC:s hemsida
Mats Pettersson i Katrineholm sitter på en liten trevlig fyrspårig bana från 1970-talet. Han har redan arrangerat några träffar för att locka folk. Tyvärr har han svårt att få tag på en bra lokal.

KSCC i Köping verkar nu komma igång ordentligt. Lokalproblemen är lösta nu.
KSCC:s hemsida

I Laxå finns en gammal bana stående oanvänd i en skola. Försök görs för att få igång nåt körande på den igen. Några entusiaster finns, och de har redan en egentillverkad rallybana!
Kontakt: Marcus Walfridsson

I Motala finns BSCC, Borensberg Slot Car Club (eller betyder det nåt annat nu, när ingen längre bor i Borensberg?), som nyligen återuppstått. Överstolle är av SRSoWÖ ständigt inbjudne Micke Fransson, bilsportfotograf.

I Örebro finns förstås vi, SRSoWÖ. Men också JPOC, som kör en onsdag i varje månad

Tips

SRSoWÖ är ingen riktig, registrerad förening. Överstollen gör det mesta, pga att varken han eller någon annan vill arbeta enligt den etablerade, demokratiska föreningsmodellen. Men hur man löser detta är mindre viktigt, det beror på tycke och smak. Vår erfarenhet av att driva en "lös" förening är däremot att lokalfrågan och tävlingsschemat är mycket viktiga frågor.
Oavsett om man vill bilda en förening eller ej är det viktigt att det finns en gemensam lokal som alla medlemmar har lika god tillgång till, och att det finns ett tydligt och enkelt schema som visar när man ska träffas och köra. Ska det köras hemma hos någon är alla helt beroende av att denna person är hemma, har banan framme, och i förekommande fall, har ölen kyld! Med en klubblokal hänger inte verksamheten på en enda person. Lika viktigt (eller ännu viktigare) är schemat. Varför har alla människor fest på midsommar och nyår? Därför att då är alla människor inställda på att det ska vara fest!
Alltså ska ett tävlingsschema vara uppgjort långt i förväg, så att alla inblandade kan inrätta sina liv därefter! Vårt schema görs halvårsvis. Det presenteras inte förrän några veckor innan det börjar gälla, men eftersom vi kört varannan söndag i åtta år nu, är inte det något problem. Välj en bestämd dag, och ha jämna intervaller mellan tävlingarna. Varannan vecka, en gång i månaden, eller vad som passar. Låt inte alla ha synpunkter på vilka dagar som ska väljas! De med tyngsta skälen får styra. I SRSoWÖs fall har det varit skiftarbete och barnhämtande/-lämnande som varit påverkande faktorer. De andra får anpassa sig. Är de tillräckligt intresserade kommer de göra det.

Frågor? Fråga på bara! Och lycka till!